Skip to content

Filmer man nog inte ska tänka alltför mycket kring

8 januari, 2012

(Hoppsan, det här blev lite för långt)

Det finns väl några sådana. Jag menar nu inte nödvändigtvis filmer som jag stör mig på (Saving Private Ryan), tycker är aktivt dåliga (The Great Escape) eller finner överskattade (1900). Jag menar snarare filmer som förvisso kan vara nöjsamma att se men som man inte ska tänka allt för mycket kring.

Vi kan börja med belägringen av Minas Tirith i den tredje Sagan om Ringen filmen.  Tänk inte för mycket kring den händelsen käre läsare ty då kommer du snart inse att båda sidorna beter sig inkompetent och irrationellt. För på ena sidan har vi lag Gondor. Detta lag har några få, ynkliga fördelar. De har soldater som sannolikt är välmotiverade (deras familjer bor alldeles i närheten av stridsområdet), välbeväpnade och åtminstone hyffsat välutbildade (deras insatser får väl beteckna dem som någon form medelsoldater i den värld det hela utspelar sig i). Därtill har de Gandalf som får ses som ett levande kärnvapen.

Deras nackdelar är dock legio. Till att börja med är deras övre ledarskap bristfälligt. Denethors (som leder de gondorianska styrkorna) ordergivning är sporadisk och kontraproduktiv utan tecken på någon övergripande helhetsbild av slaget. Gandalf utgör en mer aktiv form av ledarskap men är samtidigt blott effektiv på den plats där han befinner sig då han leder via exempel. På lägre nivåer går det inte att urskilja någon form av officerskår eller lägre befäl vilket leder till att Gondors soldater slåss som individer och är tillsynes oförmögna att arbeta som en grupp. Försvarsstyrkorna har förvisso en befäst stad men håller denna på ett ytterst inkompetent sätt. Beslutet att hålla staden från de yttre murarna är helt huvudlöst – detta innebär i praktiken att man sprider ut försvaret så mycket som möjligt. Sålunda får försvarana det svårare att hantera lokala genombrott då detta beslut leder till en brist på eller avsaknad av reserver som kan agera brandkårsstyrka. Ett rimligare beslut hade varit att bränna förstäderna, dra tillbaka trupperna till någon av de bakre murarna, etablera en reservstyrka och försöka upprätta någon form av befälsstruktur.

Lag Mordor har å andra sidan en mängd fördelar. De är för det första många (kring 250,000 man mot Gondors ca 10,000), för det andra har de en industriell produktion av både vapen och utrustning (något lag Gondor saknar), för det tredje krigare som föds till soldater (vilket gör ersättandet av förluster relativt rättframt). För det fjärde, och detta glöms lätt bort, måste de ha en synnerligen imponerande logistikapparat då de har förmågan att föra en så stor styrka över fientligt mark under flera veckor och förse denna med proviant och förnödenheter. För det femte verkar lag Mordor ha någon form av underofficerskår, detta då orcerna upprepade gånger visas ha förmågan att uppträda (under strid) i större, ordnade formationer. Detta är inte möjligt utan befäl som upprätthåller disciplin i leden.

Orcernas största problem är återigen det högre ledarskapet. Häxmästaren av Angmar leder dem på ett förvirrat och letargiskt sätt. Den enda order han egentligen ger är att Minas Tirith ska stormas ungefär samtidigt som Mordors här dyker upp vid staden. Detta är givetvis enfaldigt. En bättre idé hade varit att avdela en tiondel av armén för att cernera fiendestaden och sedan låta resten av hären förhärja det övriga Gondor. Detta skulle leda till att onödiga förluster (effekten av en stormning) undviks emedan försvaret kan låtas gå under av svält och sjukdomar (effekterna av en cernering). Därtill skulle det slå ut Gondors ekonomi och förmåga att få fram nya styrkor. Om man tvunget måste storma staden framstår det som ett bättre alternativt att låta de orciska belägringsvapnen göra grovgörat. Detta skulle tillfoga Gondor stora och eventuellt katastrofala förluster p.g.a. ovannämnda beslut att sätta försvarsstyrkorna på den yttre muren. Själva orcarmén skulle under tiden kunna gräva ner sig och invänta eventuella Gondorianska förstärkningar ifrån Rohan.

Harry Potter-filmerna ska man inte heller tänka allt för mycket kring. Ty hur ligger det egentligen till med trollkarlarnas syn på oss vanliga människor (”mugglare”)? I den sista filmen säger en liten gullig tant apropå ingenting att en trollkarl fått byta bostad efter att ha mördat tre mugglare. Alltså har någon fått gå in på adressändring.se som straff för trippelmord. Detta påvisar en stor tolerans från trollkarlssamhället för våld riktat mot och till och med mord på vanliga människor.

Och det blir inte bättre när sagans antagonist presenteras (Voldemort). Denne lyckas på mycket kort tid etablera ett mer eller mindre totalitärt samhälle som öppet vill förslava resten av mänskligheten. Denne gör därtill detta synnerligen lätt. Det så kallade Ministeriet för Magi hamnar enkelt under den mörke furstens kontroll. Han använder det sedan som kontrollapparat via tjänstemän och poliser. Vad 1900-talet lärt oss är dock att alla totalitära kulturer kräver att en stor del av samhället hjälper staten av fri vilja, det räcker inte med att folk är rädda – de måste även vilja ha kvar det rådande statsskicket. Sålunda finns det en stor grupp trollkarlar som tycker precis som Voldemort och inte har någonting emot hans piska eftersom den morot han lockar med (världsherravälde) är för frestande. Det kan ju knappast vara Voldemorts karisma som tilltalar, LAS gäller inte riktigt bland hans anställda.

Därtill har ministeriet en minister. Dennes agerande går i hösta grad att ifrågasätta. Detta är förvisso meningen men det får a) finnas gränser b) gäller det hela trollkarlssamhället förhållande till omvärlden. Mitt problem är att minstern är en del av Storbritanniens regering. Han delger dock inte premiärministern eller parlament det enorma hot Voldemort anses utgöra. Att så inte sker är naturligtvis djupt oansvarigt av alla involverade. Här kan man förståss invända att trollkarlarna inte tycker att det är någon idé eftersom den mörke härskaren anses vara odödlig. Men här ska man ha i bakhuvudet att trollkarlarna lever i ett relativt underutvecklat samhälle med låg utbildningsgrad (det finns en skola i hela England där lärarna utses godtyckligt och läroplanen saknar nästan alla naturvetenskapliga ämnen, därtill saknas det mig veterligen allt vad eftergymnasial utbildning heter). I den verkliga världen tenderar vi inte att ta utsagor från dylika samhällen speciellet alvarligt och det borde vi inte göra i det här fallet heller. Att några vidskepliga och underutvecklade mäniskor säger att någon är odödlig betyder inte att han är det. Istället borde ministern beställa några krypskyttar från Special Air Service för att faktiskt pröva denna tes (innan man skickar ut hormonstinna 17-åringar för att rädda världen). Notera gärna att trollkarlarnas primitiva sätt att slåss i regel kräver att man ser sin fiende för att skydda sig eller anfalla emedan ett modernt prickskyttegevär har effektiv och grovkalibrig verkan på fler kilometers avstånd. Med denna lösning skulle det problem Voldemort utgör upphöra och allt kunde återgå till det vanliga. Om han likväl visar sig vara odödlig torde brittiska artilleriavdelningar likväl kunna användas med god verkan på Voldemorts underhuggare. Dessa uppträder i täta formationer utan vare sig kroppsskydd eller fältarbeten – enskilda artillerigranater i deras led skulle vålla dem fasansfulla förluster och hjälpa de goda trollkarlarna omåttligt.

Slutligen ska man inte tänka allt för mycket på vad som händer efter det godas seger. Ovannämnda totalitära kontrollapparat kräver som sagt att en stor del av samhället hjälper det onda. Med andra ord kommer ett flertal kollaboratörer tyvärr behöva avrättas eller fängslas. Med tanke på dessas centrala positioner i trollkarlssamhällets enda statliga organ kan man räkna med att samhället kommer lamslås under flera år. Därtill är inte de officiella ingripandena det värsta. I Frankrike efter det andra världskriget mördades tusentals medborgare av sina grannar då dessa antogs ha samarbetat med nazisterna. Detsamma torde vara en sannolik utgång i Harry Potters värld om inte staten tar i med hårdhandskarna mot de som samarbetat med Voldemort. Detta gäller inte minst den (återigen enda) utbildningsinstitutionen i trollkarlsvärlden. Lärarna har på Hogwarts gjort litet eller intet för att hindra elever ifrån att tortera varandra i (av ministeriet sanktionerat) utbildningssyfte. Med andra ord kan man räkna med att lärarna på skolan får vara glada om de kommer undan med att bli av med sina jobb och räkna med att de kommer hamna inför en domstol. Sålunda finns det en risk att älskade karaktärer såsom McGonagall kommer att få skaka galler en längre tid efter den mörke furstens fall.

Slutligen ska man inte tänka alltför mycket kring mer eller mindre alla zombiefilmer. Ty huvudproblemet är att zombies egentligen inte är speciellt farliga individuellt emedan vi människor kan vara synnerligen farliga som individer och nästan instinktivt arbetar i grupper. En zombie är långsam, korkad, kan inte arbeta taktiskt och är oförmögen att använda vapen eller andra verktyg. Därtill är deras motorik så oerhört nersatt att enkla hinder såsom betongsuggor eller trappor utgör stora och eventuellt skadliga problem. Bara första dagen av zombieapokalypsen borde tusentals levande döda bryta benen, stuka sig eller på annat sätt försätta sig själva ur stridbart skick. Deras två fördelar är att de inte behöver någon logistik och bara går att bekämpa med skallskador. Detta sistnämnda är dock överkomligt då det bara är för någorlunda kompetenta skyttar att sikta en aning högre än de är vana vid. Detta är orsaken till att zombiefilmer sällan utspelar sig när zombieapokalypsen börjar, alltså när det bara finns några enstaka vandrande döingar, utan istället när samhället fallit samman och det finns miljontals levande döda. Ty det är först i grupp en zombie kan utgöra ett problem.

Om man tänker sig ett utbrott i Sverige så skulle det hela förmodligen ses som en kommunal och polisiär angelägenhet. Sannolikt skulle det räcka med att skicka in några polisbilar i drabbade områden för att få bukt med problemet då poliserna förr eller senare kommer öppna verkanseld och förr eller senare träffa huvudet. Om inte annat borde det inte vara några större problem för en enskild poliskonstapel att bryta ner, handklova och häkta enskilda zombies då dessa inte är starkare än en vanlig människa.

Om situationen likväl skulle gå över styr skulle nationella insatsstyrkan och/eller piketpoliser kunna kallas in. Dessa har bättre beväpning och stridsutbildning samt ammunition som expanderar i det den träffar vilket skulle innebära katastrofala skador på en zombies ruttnande kropp.

Zombieutbrottet skulle garanterat här ta slut men om det likväl inte gör det återstår att kalla in den svenska armén. Då vi numera har en professionell styrka som ska kunna kallas in på kort varsel och därtill till stor del är under utbildning torde detta låta sig göras relativt snabbt. Det stora problemet skulle snarare vara att det sannolikt skulle krävas en lagändring då militären sedan Ådalen 1931 har strikta restriktioner på sig när det gäller användandet av våld mot svenska medborgare. Här finns givetvis en risk att riksdagen skulle fastna i en debatt i frågan huruvida zombies bör betraktas som medborgare eller ej. Det är lätt att tänka sig att t.ex. SD skulle hävda att de levande döda bör ses som svenskar i tron att detta skulle leda till att fler röstade på Sverige Demokraterna.

Likväl skulle armén inte ha några som helst problem att hantera ens stora utbrott av zombies. Vanliga skyttegrupper skulle kunna göra slarvsylta av hundratals motståndare (per skyttegrupp finns i regel minst en kulspruta, ett granatgevär med förmåga att skjuta nålammunition och en skarpskytt) då fi i detta fall är långsam och saknar skjutvapen. Som om detta inte räckte saknar zombies effektiva motmedel mot både stridsvagnar och JAS-plan, för att inte tala om artilleri.

Dock skulle det antagligen aldrig behöva gå så långt. Zombieapokalypsen skulle snarare skötas på lokal nivå av Hasse och Conny på ditt lokala poliskontor, käre läsare.

Varför ska man nu inte tänka för mycket kring vissa filmer? Jo för att det förstör filmupplevelsen.

Annonser
9 kommentarer leave one →
 1. bucharga permalink
  10 januari, 2012 20:35

  Haha, långt, men väldigt underhållande. Särskilt delen om de osympatiska och ganska korkade trollkarlarna i Harrys värld gillade jag. Tänk vad en pansarbrigad skulle kunna göra med Voldemorts storslagna planer på världsherravälde. Att den brittiska regeringen inte informeras av sin trollkarlsminister borde ses som grovt tjänstefel och resultera i att mugglarna marscherar in och sätter tvångsboja på samtliga trollkarlar. Om de i sig själva utgör ett så pass stort hot mot samhället borde Leviathan hänsynslöst ta kontrollen, så kan ju Voldemort vifta med sitt trästycke mot RAF när de skjuter några missiler in bland hans så kallade dödsätare. Då kanske har magi, men vi har pansar, flyg och dödliga handelvapen som skjuter snabbare än en trollkarl hinner hicka.

 2. Grå Riddare permalink
  11 januari, 2012 01:22

  Vulcans, Harriers, Eurofighter, Warriors, Challenger II, SAS och Royal Marines skulle få mig att börja kolla på Harry Potter.

  • 11 januari, 2012 12:46

   Mmm… men det skulle bli ganska korta filmer då. Det kanske du i och för sig ser som en fördel.

 3. 15 januari, 2012 12:54

  Ministern informerar faktiskt mugglarnas premiärminister om Voldemorts återkomst. Första kapitlet i bok 6. /HP-nörden

  • 15 januari, 2012 14:09

   😛 han kanske skulle ha klargjort behovet av assistans, farans dignitet och trollkarlssamhällets oförmåga att hantera krisen själva?

  • 15 januari, 2012 16:49

   Preciiiiiis vad jag informerade Token om INNAN han publicerade! Men lyssnade han? Nej, skulle inte tro det 😉

 4. En allegorisk dito permalink
  25 januari, 2012 22:11

  Lysande. Appråpå HP så har jag en ytterligare fakta som kommer förstöra filmupplevelsen av alla 7 (eller är det 8 filmer..skitsamma), eller iaf få individen att tänka.
  Betänkt följande. I Hogwartz (enda skolan i England som du så fint utryckte det) utbildas engelska medborgare med magiska krafter. Inget konstigt med det. På Hogwartz bor de och mer eller mindre lever hela sitt ungdomsliv i någon av de fyra kårerna. Inget konstigt med det. Men betänkt då detta. Hogwartz är en fast byggnad med vad verkar fasta platser, stolar, sängar etc. Dess klientel, kommande generationers trollkarlar blir varse om denna egenskap i typ 6 års åldern, vad verkar vara samma tid som administrationen på Hogwartz får reda på detta. Till problemet: Inte i någon av filmerna finns det en tom stol eller en tom säng. Hogwartz är alltid fullbelagt. Finns det sålunda en försvinnande marginal här? Finns det ”could be” trollkarlar ute i världen som inget annat skulle vilja än att gå på Hogwartz för att få stöd för sn egen udda identitet? Eller är Hogwartz administration en å inutahelvete väloljad statsapparat, där inte minst familjepolitiken måste vara central (alternativt att de gör sig av med eller sållar bort visa kandidater) att de varje år gör en kalkyla av typen ”I år tar 150 elever examen. Se till att det enbart finns 150 trollkarlar som kan utbildas i första klass nästa termin” För att Dumbledore eller McGonagal skulle vifta lite med staven och vips har vi en ny flygel köper jag inte riktigt, särskilt inte som borden i stora salen alltid är lika långa.

  Så betänk då: Hur kontrollerar Hogwartz (en skola som inte byggt ut eller förlängt sina bord ergo inte ökat antalet antagningsplatser från föregående år, decenium, sekel etc, som enligt utsago tar emot alla engelska medborgare med magiska egenskaper) antalet trollkarlar till skolan då procentsatsen möjliga sådana borde öka parallellt med det ökande antalet invånare i England. Voldemorts regim kanske inte är så dum iaf.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: