Skip to content

Kontrafaktisk historia: Historien om ”om” Del I

16 juli, 2012

(Gnälliga läsare informeras här att när jag i detta inlägg skriver ”skulle ha” innebär detta i praktiken ”skulle kanske ha”).

Med tanke på att jag relativt ofta vill peka på historiens starka empiri samt den relativa säkerhet med vilken vi kan uttala oss om det förgångna är det kanske lite paradoxalt att jag samtidigt tycker att den kontrafaktiska historien är spännande. Denna handlar inte om vad som hänt utan är, som namnet antyder (”kontra-fakta”), vad som skulle kunna ha hänt.

Det finns en del historiker som menar att denna typ av tankeexperiment är givande. Rent vetenskapligt kan man givetvis ha invändningar då det regelmässigt saknas källor för den kontrafaktiska historien, de tänkta händelserna skedde ju trots allt inte (detta brukar förvisso inte hindra socialhistoriker från att hävda att ”det skulle hänt i alla fall”). Men intellektuellt måste man väl likväl finna den kontrafaktiska historien spännande. Görs den väl kan den därtill utgöra Initierade Gissningar snarare än fria spekulationer.

Den heliga Graal inom den kontrafaktiska historien är givetvis frågan vad som skulle skett om Adolf ”Adde” Hitler hade segrat i det andra världskriget. Orsaken till detta är naturligtvis att vi nuförtiden har svårt att tänka oss ett mer skräckinjagande scenario.

Dock är det sällan man beskriver hur denna seger skulle komma tillstånd, i regel beskriver man ett tänkt scenarion där nazismen vunnit kriget och därmed basta. Problemet här är att resultatet av en sådan seger hade varit direkt beroende av hur och när den skulle skett.

Ty i min värld hade Hitler chansen att vinna det andra världskriget vid två tillfällen, dels 1940, dels 1941. Innan 1940 var det inte mycket till världskrig som utkämpades och efter 1941 var tredje riket nästan ohjälpligt på väg ner i förlustens avgrund. Dock skulle segerns resultat blivit rejält annorlunda beroende på vilket av dessa år den inträffat. Det är alltså inte så lätt som att säga att nazisterna skulle ha vunnit, man måste även säga varför.

Om vi tar 1940 som exempel skulle en möjlig orsak till tredje rikets seger varit ifall någon annan än Winston Churchill varit Storbritanniens ledare. Ty de flesta rationella politiska ledare hade efter Frankrikes chockerande fall skyndat sig att mäkla fred. Storbritannien hade vid denna tid förlorat en myckenhet av sin tunga materiell och saknade i praktiken förmåga att på något meningsfullt sätt skada nazityskland. Tvärtom oroade sig engelsmännen för att tyskarna skulle invadera de brittiska hemöarna (något tyskarna mycket riktigt planerade och till viss mån rustade för). Om inte annat skulle tyskarna kunnat tillskansa sig seger genom att under Slaget om Storbritannien fortsätta ge sig på det brittiska flygvapnet istället för att mot både råd och sans börja bomba den brittiska civilbefolkningen. Det förstnämnda hade kunnat ge tyskarna luftherravälde och sålunda kapacitet att hota den brittiska flottan samt via detta förbereda en invasion. Ytterligare en variant hade varit att satsa mer på u-båtsvapnet innan krigsutbrottet. Nazityskland hade under 1930-talet en benägenhet att investera mycket tid, pengar och resurser i enorma slagskepp som under själva kriget skapade rubriker snarare än seger. U-båtarna däremot var gravt eftersatta men var samtidigt den del av flottan som skulle kunna verka mest effektivt för att strypa Storbritanniens försörjning. Med detta (samt en redan skärrad brittisk befolkning) skulle nazityskland kanske kunna tilltvinga sig en seger.

Om vi istället säger att tyskarna skulle vunnit 1941 så är det istället kriget mot Sovjetunion som får ligga under luppen. En seger här är inte speciellt sannolik men likväl minst osannolik just detta år. Säg att tyskarna intagit Moskva samt därmed infångat det sovjetiska ledargarnityret, då kanske fredsförhandlingar kunde komma ifråga. Hitler var trots allt, på sitt brutalt förströdda sätt, inne på en slags kompormissfred. Han ska ha hävdat att han inte oroade sig för vad kommunisterna hade för sig när de väl var tillbakadrivna bortom Uralbergen. Eller säg att Hitler satt den tyska ekonomin på krigsfot omgående eller att vintern 1941 (som åsamkade Wehrmacht ungefär dubbelt så stora förluster som den röda armén gjorde) inte varit fullt så sträng, eller att Hitler inte förklarat krig mot USA. Då hade tyskarna kanske kunnat vinna ett utnötningskrig mot ryssarna (betänk att förlustförhållandena de första krigsåren på östfronten i regel innebar att fem ryssar stupade för varje tysk, inte ens en totalitär stat kan stå ut med detta i längden).

Oavsett. Om tyskarna segrat 1940 hade det förmodligen blivit krig mot Sovjet senare, kanske inte 1941 men likväl någon gång p.g.a. Hitlers mani för expansionistiska fälttåg i Östeuropa. I övrigt hade man i båda scenarierna fått lida av ett Europa dominerat av nazismen åtminstone fram till Hitlers död. Efter det är det svårt att se hur det tredje riket skulle kunna fortsätta som en enad enhet om man betänker dess internt grällsjuka och ineffektiva statsskick. Tillyttermera visso ska man beakta rikets ekonomiska vanstyre som nästan byggde på att det fanns fortsatta krig från vilka man kunde inhösta plundringsbyte och slavarbete. Därtill är det inte långsökt att gissa att ett kallt krig i alla fall skulle uppstått, med skillnaden att det skulle vara mellan USA och Nazityskland istället för mellan USA och Sovjetunionen.

Den stora skillnaden mellan de tvenne scenarierna är främst vad som skulle skett med Östeuropa och hur den så kallade ”judefrågan” skulle lösas. Ty om nazisterna vinner 1941 är man tvungen att tänka sig ett avindustrialiserat och förslavat Östeuropa, styrt från befästa städer av SS i en slags nybarbarisk feodalism. Därtill skulle blott en tiondel av västra Rysslands befolkning fortfarande vara vid liv då de hade varit tvungna att bereda väg för Herrefolket. Resten skulle via svält (den så kallade Hungerplanen) samt våld tas av daga. I övrigt måste man tänka sig nerslitna städer och enorma åkrar, brukade av de kollektivjordbruk som nazisterna hade tänkt sig att ärva från sina kommunistiska föregångare.

Vad beträffar judarna skulle de eventuellt gynnats av en nazistiska seger 1940. Det man måste ha klart för sig är att Förintelsen som vi känner den vid denna tid inte nått sitt sista, fasansfulla steg. Ty detta folkmord går grovt att dela upp i fem steg. 1) utvisningar och uppmuntran till emigration 2) upprättandet av ”naturreservat” för judar i Polen. Dessa var dock krångliga att sköta vilket ledde till 3) planer för deportation av judarna till Madagaskar. Detta lät sig dock inte göras då brittiska flottan kontrollerade världshaven vilket ledde till 4) skjutandet av judar i Östeuropa. Detta visade sig dock vara en stressande uppgift för de som utförde mördandet vilket ledde till 5) det industrialiserade gasandet av den judiska befolkningen.

År 1940 var nazistern fortfarande upptagna med steg 2 och 3, mördandet hade man inte riktigt kommit igång med på allvar. Ifall de nu vunnit kriget detta år hade de inte haft någon engelsk flotta att oroa sig för vilket skulle underlätta förflyttningen av Europas judiska befolkning. Vad som hände med judarna när de väl var framme bekom inte nazisterna stort. Tvärtom är det ytterst sannolikt att många av dem skulle dött under färden till Madagaskar och i försöken att upprätta någon form av boende på själva ön. Dock skulle man i detta scenario kunna tänka sig ett slags Israel utanför den Östafrikanska kusten. Kanske med lokala motsvarigheter till palestinierna och allt.

Om nazisterna å andra sidan vinner 1941 är det svårt att se hur det skulle finnas några judar kvar i Europa. Då hade Hitler nämligen kunnat avsluta förintelsen i lugn och ro.

Vad som skulle hänt sedan är givetvis omöjligt att ens spekulera i. Variablerna är för många. Oavsett kan man dock vara ganska lugn för att väldiga mängder människor som hellre levt och skrattat skulle dödats.

Kontentan av denna spekulation är mer eller mindre att trots att det andra världskriget var det mest fasansfulla av alla krig var det samtidigt både ett rättfärdigt och eventuellt nödvändigt krig. Dess faktiska konsekvenser var fruktansvärda, dess teoretiska konsekvenser skulle dock varit värre.

Annonser
No comments yet

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: