Hoppa till innehåll

Kontrafaktisk Historia: Historien om ”om”, Del II

17 juli, 2012
tags:

Nå, det var alltså en lista med spekulativa uttalanden om vad som skulle (kunna ha) skett ifall tyskarna vunnit det andra världskriget. Det är en av de frågor historiker och folk i gemen grubblat mest över. Intressantare kanske därför är att fundera på vad som skett ifall tyskarna hade vunnit det första världskriget.

Detta scenario är på flera sätt annorlunda. Till att börja med är det första världskriget alls inte samma tydliga konflikt mellan gott och ont som dess uppföljare. Tyskarna var under det första världskriget inte nazister. Det andra riket var en auktoritär stat, javisst, men av en kvalitativt annorlunda karaktär än det tredje. Där fanns t.ex. både delstatsparlament och en riksdag som hade en viss makt (bl.a. över hur stor försvarsbudgeten skulle vara), en avsaknad av mördande på etniska grunder samt en trend sedan Preussens avskaffande av livegenskapen på 1820-talet mot ökad frihet och demokrati.

Därtill var inte tyskarnas fiender tydligt godare och mer demokratiska än centralmakterna. Tsarens Ryssland var både mer autokratiskt och brutalare i sin statsmannagärning än tyskarna. Storbritannien och Frankrike var för sin tid demokratier men skulle i dag snarare ses som hybridregimer (alltså en slags blandning mellan det demokratiska och det auktoritära). Ingetdera landet tillät t.ex. den kvinnliga halvan av befolkningen att rösta innan det första världskriget och hur det var med demokratin i de enorma kolonialimperier som de båda härskade över kan vi låta vara osagt.

Det som främst ger västmakterna någon form av moralisk fördel i det första världskriget är a) att de båda var liberala imperier där tyskarna var konservativa samt att de b) i de egna länderna gick snabbare mot att bli moderna demokratier.

Ovannämnda resonemang är någonting som delar av den brittiska krigshistorikerkåren gärna vill bortse ifrån då de gärna vill göra gällande att tyskarna nog bör betraktas som någon form av nazister även 1914-1918. Detta befängda tänkande har mig veterligen ingenting att göra med hur det faktiskt låg till utan handlar snarare i högsta grad om nationalism. Ty om man som britt vill hylla de brittiska vapnens insatser under 1900-talet går det inte gärna att peka på det andra världskriget där britterna spelade en i alla avseenden underordnad roll. I det första kriget var de däremot viktiga för slutsegern men för att detta skall ses som någonting som var av godo måste ju fienden i sagda krig varit ond. Annars framstår ju själva krigandet som ganska meningslöst.

Dock. Återigen är det främst två krigsår som jag tänkte fokusera på: 1914 och 1918. Det fanns fler tillfällen då tyskarna kunde ha vunnit men dessa är de i min mening intressantaste. Ty återigen skulle konsekvenserna av en tysk vinst blivit rejält annorlunda beroende på när segern skulle kommit.

Om vi börjar med 1914 skulle denna seger varit mest sannolik om tyskarna inte marscherat genom Belgien. Detta var det huvudsakliga svepskälet till att Storbritannien kom att förklara det andra riket krig. Om tyskarna nu bara låtit den franska hären göra det den faktiskt gjorde (dvs. traska in över Tysklands västra gräns och sedan snällt låta sig utplånas) men inte behövt oroa sig för brittiska styrkor framstår en upprepning av 1870-1871 långt mer sannolik. Om inte annat är det svårt att se hur tusan Frankrike skulle kunnat hantera 1915-1916 års katastrofer utan brittisk assistans. Med Frankrike utslaget återstår tsarens Ryssland. Tyskarna lyckades i verkligheten besegra ryssarna trots att de hade västmakterna i ryggen, att de då skulle misslyckats ifall de hade hela sin armé på plats i Östeuropa framstår inte som sannolikt.

År 1918 ser segern annorlunda ut. För det som är intressant här är att den inte nödvändigtvis måste innebära ytterliga blodsutgjutelser. Ty efter att tyskarna tvingat av ryssarna omfattande landområden, resurser och medborgare i freden vid Brest-Litovsk tycks de varit ganska nöjda. Fredsförslag hade nämligen under både 1917 och 1918 skickats ut till London och Paris. Dessa syftade främst till att västmakterna skulle erkänna ett tyskt Östeuropa samt att bitar av Belgien skulle övergå till tyskarna. Detta sistnämnda var den springande punkten, ty britterna fann det omöjligt att acceptera att det Belgien man gått i krig för att försvara skulle behöva ge upp terräng. Men om vi nu leker med tanken att britterna hade kunnat svälja detta eller att tyskarna inte krävt någonting av Belgien, ja då hade historien kunnat ta en annan vändning. Ty utan både Ryssland och Storbritannien skulle Fransmännen inte kunna fortsätta själva. Fred hade kunnat uppstå och tyskarna hade kunnat se sig som segrare av det första världskriget.

Vad skulle nu resultatet blivit av en tysk vinst 1914? Tja, om man ser till de tyska krigsmålen 1914 handlade dessa inte om några större landavträdelser utan snarare om att upprätta en europeisk frihandelsunion under tysk ledning – baserad på 1800-talets zollverein. Det kanske låter lite bekant idag.

Vad viktigare är: det andra världskriget skulle aldrig skett. I varje fall inte med samma aktörer. Hitler skulle förbli en fotnot i konsthistorien (därtill förmodligen ganska nöjd med sin krigsupplevelse), Lenin skulle fortsätta att sitta och tjura i Zürich och sannolikt aldrig kommit att utropa den mardröm som var Sovjetunion. Stalin hade förblivit en tågrånande småbuse och Mao skulle utan sovjetiskt stöd sannolikt inte lyckats tilltvinga sig makten i Kina. Förintelsen, en händelse som kräver Versaillesfredens unika förutsättningar, skulle aldrig skett – framför allt inte i Kaiserns Tyskland som var långt mindre antisemitiskt än t.ex. Ryssland och för den delen Frankrike (faktum är att judar tog sig från Palestina till Europa för att slåss under tyska fanor under det första världskriget).

Någonting annat som skett i båda fallen är att både Turkarna och Österrikarna, på gott och ont, skulle fått möjlighet att hålla samman sina imperier ytterligare någon tid. Därmed hade kanske kungavälde fortsatt vara ett legitimt statsskick längre i Europa samtidigt som både liberal demokrati och socialistisk revolution nog inte varit lika gångbart. Faktum är att man nog kan räkna med en långt långsammare demokratisk utveckling i Europa ifall Tyskland segrat.

Konsekvenserna av en tysk vinst 1918 är dock annorlunda. Vid denna tid hade Tsarens regim kollapsat och det ryska inbördeskriget var under uppsegling. Kanske hade kommunisterna även i detta scenario segrat. En tysk seger i det första världskriget hade dock gjort dem kraftigt försvagade. I själva Östeuropa är det inte speciellt svårt att tänka sig uppror mot den tyska ockupationsmakten i det starkt nationalistiska Polen och Vitryssland. Med tanke på hur tyskar brukar reagera på partisaner finns det risk för att blodiga pacificeringskrig skulle utkämpats i Östeuropa.

Dock bör återigen påpekas att även om det andra riket inte var en demokrati var det ändå mindre auktoritärt än Tsarens Ryssland, för att inte tala om Sovjetunionen. Med andra ord är det fullt möjligt att befolkningarna i Polen, Vitryssland och Ukraina skulle lidit men att de samtidigt skulle lidit mindre än de faktiskt kom att göra.

Med allt detta sagt, skulle man alltså kunna säga att världen blivit bättre ifall tyskarna vunnit det första världskriget? Enligt ovannämnda scenarier: ja. Det menar jag trots att det inte skulle varit en demokrati som segrat. Ty mäter man i antal miljoner döda ligger vi på långt lägre siffror om vi bara har det första världskriget att jämföra det faktiska 1900-talets blodbad.

Dock är det inte så enkelt. Ty även om man med viss säkerhet kan säga vad som inte skulle skett i och med en tysk seger är det långt svårare att avgöra vad som skulle skett istället. Om Mao inte tagit makten i Kina kanske någon annan av de många krigsherrarna i landet gjort det, vilket inte nödvändigtvis skulle vara av godo. Om de röda ej segrat i Ryssland kanske något värre gjort det. Om Frankrike blivit den återigen förlorande makten kanske det skulle varit de som tagit en auktoritär vändning, lite grann som de gjort via både Napoleon och Napoleon III under 1800-talet. En tysk seger i det första världskriget skulle leda in historien till en så radikalt annorlunda väg att det är tämligen naivt att hävda att världen per definition skulle blivit bättre bara för att tyskarna vann.

Och hur det skulle sett ut idag är det omöjligt att sia om. Världen kanske hade blivit bättre, den kanske hade blivit sämre. Klart och tydligt är dock att den varit annorlunda.

2 kommentarer leave one →
  1. bucharga permalink
    14 augusti, 2012 14:21

    Jo, det är väl en smula naivt att tro att världen skulle blivit bättre i och med en tysk seger i första världskriget, men det är ju en så undebar tanke!

    • 14 augusti, 2012 14:59

      Håller med. I varje fall kan man ju inte gärna säga att så definitivt vore fallet. Dock trevligt att du gillade scenariet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: