Skip to content

Om Husby och fem sorters dumhet.

29 maj, 2013

Poängen med föregående och tidigare inlägg är ganska enkel att begripa. Den är helt sonika att revolutionen varken kommer komma från extremhögern eller extremvänstern, detta då dessa grupper är för små, för dåligt organiserade och inte kommer med ett budskap som tilltalar den bredare massan.

Men en delpoäng är även att revolutionen inte kommer ö.h.t. eftersom folk i största allmänhet har bättre saker för sig. Den genomsnittlige medborgaren har andra prioriteringar än att omkullkasta samhället, prioriteringar i stil med att arbeta, betala skatt umgås med nära och kära, etcetera.

Faktum är att jag tror att revolutionen som begrepp kommit att bli oviktigt i västvärlden. Saken är ju den att för att en revolution ska gå av stapeln krävs det en misär som inte existerar i våra moderna samhällen. Denna ska dessutom vara gällande för stora delar av befolkningen och vara så pass djup att människor inte bara vill slå sönder samhället utan dessutom också vara beredda på att dö för att samhället ska omkullkastas.

Den typen av desperation är ingenting som uppstår p.g.a. försenade bussar, ojämnlika löner eller andra problem i det moderna samhället. Nej det krävs krig, svält och pest för att frammana den typen av folkligt missnöje. Då dessa tre storheter ingalunda drabbar oss i nordvästeuropa på det sätt som det en gång i tiden gjorde går det att konstatera att revolutionsbegreppet – via välfärdsstat och demokrati – kommit att bli irrelevant. Det går helt enkelt inte att på allvar hävda att misären i en modern stat är så pass djup i så pass breda befolkningslager att någon ska Resa Sig.

Detta för mig osökt in på Husby.

För Husby är ett exempel på hur död revolutionen i grund och botten är. Det är även ett exempel, tror jag, på hur långt en revolution idag går innan den rinner ut i sanden. För på den gamla onda tiden skulle Husby vara ett problem på riktigt, detta eftersom oron skulle sprida sig (vilket den till viss mån gjort) geografiskt, eventuellt mellan klasser, eventuellt hållit i sig, eventuellt blivit organiserad, eventuellt blivit beväpnade och till slut vara någonting som kunnat hota staten. Så hade det varit då, men idag så stannar det hela på orosstadiet. Det som är resultatet är Unga Arga Män som tänder eld på (sina grannars) bilar och (sina grannars) butiker.

Det som återstår är alltså dumheten.

För Husby kom att bli en slags nollpunkt för dumheter. Låt mig illustrera:

1) De Unga Arga Männens Dumhet (DUAMD): Denna dumhet är mångfacetterad. För det första är det naturligtvis extremt korkat att protestera mot den egna utsattheten genom att ge sig på det egna närområdet, man bor ju liksom där. Men det mest idiotiska är att DUAM har en hel del legitima invändningar mot deras plats i samhället. De är segregerade, de är utsatta, de befinner sig i ett utanförskap och de har få eller inga framtidsutsikter. Allt detta är legitima grunder för ilska. Men likaså försvinner all legitimitet när man tar till våld för att föra fram sin åsikt. Legitimiteten överlever inte den första stenen som kastats mot en brandman eller den första hemtjänstbilen som sätts i brand.

Genom legitimitetens död är det som återstår dumheten.

2) De Förutsägbara Palestinaschalarnas Dumhet (DFPD): De har inte varit fullt så prelevanta som de brukar vara men de har likväl funnits där. De jag menar är de där glinen från övre medelklass som slängt på sig en palestinaschal och via detta anser sig stå på de svagas sida. Dessa kan alltid placeras på den sida som kastar sten på poliser. De kan även alltid återfinnas framför någon mikrofon där de passionerat framhåller att Sverige inte är en rättstat (eftersom polisen motar undan eller arresterar stenkastare) eller en demokrati (eftersom man inte får kasta sten på poliser). Pluspoäng delas ut till alla DFP:are som jämställer polisens agerande med det Assad pysslar med i Syrien. Problemet med detta är ju givetvis att även om polisen faktiskt kan ha uppfört sig brutalt så försvinner det misshagliga med detta i det ögonblick det jämförs med Syrien. Få saker i världen är just nu värre än det som sker i Syrien och svensk polis agerande framstår som änglalikt i jämförelse.

Via jämförelsen försvinner sålunda argumentet och det som återstår är dumheten.

3) Rasisternas och ”Islamkritikernas” Dumhet (RoID): Det här är väl knappast en ny form av dumhet, snarare är det ju ett adelsmärke för RoI att sakna intelligens, utbildning och arbete – på många sätt är de paradoxalt nog fullt jämförbara med DUAM. Men det som är så sällsynt idiotiskt med just RoI det är den rena glädje som uppstår när någonting sådant som Husby sker. Vi får ju aldrig glömma att RoI spenderar stora delar av sin fritid med att kartlägga vilka brott som utförs av invandrare (särskilt ifall brotten är våldtäkter – detta eftersom våldtäkt mot svenskor innebär rassenschande) så det är med ett icke obetydligt mått av extas de tar emot upplopp i invandrartäta områden. Men i både fallet brott och upplopp utförda av invandrare är RoI egentligen ointresserade av offren (inte minst i fallet Husby eftersom offren där främst är just invandrare). Det de är intresserade av är att dra sällsynt billiga politiska poänger och sedan försöka generallisera DUAM:s dumhet till allmän lag för alla invandrare. Detta leder även till att deras sida av ”debatten” sparkar undan benen på sig själva. För saken är ju den att det finns legitima invändningar mot den svenska (bristen på) integration men att argumentera för dessa låter sig inte göras om argumenten dränks av människor som älskar när invandrare är våldsamma.

Det som återstår är dumheten.

4) Medias Ryggmärgsartade Dumhet (MRD, kan läsas merde): Media har denna vecka spenderat sin tid med reflektion och självkritik. Fattas bara annat. Det mediauppbåd som uppstod nationellt och internationellt stod inte i proportion till vad som faktiskt skedde i Husby. Mig veterligen var upploppen och stenkastandet varken en revolution, en upptakt till ett inbördeskrig eller en händelse som ens ledde till några dödsfall. Men om man ska döma av mediabevakningen av Husby så var upploppen någonting som snart skulle få det svenska samhället att kollapsa. Detta är dubbelt olyckligt, inte minst om man betänker att DUAM i högsta grad uppskattar och RoI stärks av uppmärksamheten. Därtill leder MRD till att händelser som faktiskt är viktigare faller i mediaskugga då de inte är lika spektakulära som Husby. Fråga är faktiskt hur pass mycket av Husbys storhet som kom ifrån att media skildrade det och sedan fortsatte att skildra det och sedan slängde in reporter efter reporter, live-sändningar och journaliseter som inbillade sig att de befann sig i en krigszon.

Det som är mest frustrerande är att Husbyupploppen mycket riktig behövde skildras, men om de skildras som en händelse av samma dignitet som invasionen av Irak återstår bara dumheten.

5) Vår Egen Dumhet (VED): Det är inte svårt att se vad den kommer ifrån, DUAM, DFP och RoI tar i med brösttonerna när det gäller Husbyincidentens förmodade vikt och MRD spär på det hela tills Husby blir en världshändelse. Men att vi själva går med på allt detta, låter oss skrämmas upp till den grad att vi också tror att Husby faktiskt är en världshändelse, det är kanske den största dumheten. För med det allt snabbare medieklimatet där världshändelser skapas och sedan slutar vara fashionabla på veckobasis är det enda som består en känsla. Känslan i detta fall är att invandrare är farliga och bengänga att kasta stenar, någon djupare analys kommer inte att klibba fast i våra medvetanden. Detta kommer ske trots att den överväldigande majoriteten av svenska invandrare, även de i Husby, har jobb, betalar skatt och lär sig svenska. Men på grund av vår dumhet kommer vi inte minnas detta nästa gång vi hör ordet ”Husby”.

Och utan minnet är det enda som återstår dumheten.

Annonser
2 kommentarer leave one →
  1. 30 maj, 2013 10:02

    Lysande kommenterat!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: